Het belang van geldstromen

Als ondernemer wil je weten hoe je bedrijf er financieel voorstaat; het doel van je onderneming is immers om je van inkomsten te voorzien. Je zal dus inzicht moeten krijgen in je cijfers, zodat jij weet waar je staat en of jij met jouw bedrijf de gewenste doelen haalt.

Wat kan je met inzicht?

Je kan inzicht zien als een richtingaanwijzer. Het vertelt je welke kant je op gaat met je bedrijf.

Deze informatie kan je gebruiken om te bepalen of je de kant op gaat die jij op wilt gaan of dat er misschien zaken zijn die anders lopen dan je wilt of verwacht had.

Het hebben van dit inzicht helpt je om problemen te (h)erkennen en actie te ondernemen.

Hierdoor kan je gaan bijsturen zodat je die kant op gaat die jij wilt.

Nadat je actie hebt genomen en de veranderingen zichtbaar zijn, kan je je inzichten vernieuwen. Je gaat bepalen of de acties de gewenste resultaten hebben opgeleverd, of je misschien nog meer acties moet ondernemen of wellicht toch nog een andere kant op moet gaan.

Met inzicht kan je je bedrijf dus doelgericht die kant op sturen die jij wilt.

Wat voor inzicht heb je nodig

Inzichten kan je op ieder gebied krijgen. Het ligt er maar net aan waar je inzicht in wilt hebben. Wat wil je weten? Waar wil jij op gaan sturen? Op welke problemen stuit je binnen je bedrijf? Wat loopt er niet zoals jij zou willen?

Het antwoord op deze vragen zorgt ervoor dat jij weet op welk gebied jij inzichten nodig hebt en waar je moet kijken voor de nodige informatie. Om een helder inzicht te kunnen krijgen in jouw situatie zal je een duidelijk overzicht moeten hebben. Je zal dus eerst je cijfers in kaart moeten brengen op een manier dat ze jou het verhaal van jouw bedrijf vertellen.

Je begint dus met het maken van een duidelijk financieel overzicht.

Maar hoe maak je zo’n financieel overzicht en waar kijk je dan naar? Wat moet erin en wat niet? Wat vergelijk je met elkaar en wat zijn appels en peren? En waar haal je de gegevens vandaan?

De financiële overzichten

De meest bekende (en gebruikte) financiële overzichten voor bedrijven zijn de balans en de resultatenrekening, ook wel winst- en verliesrekening genoemd:

 • De balans laat alle bezittingen en schulden van een bedrijf zien. Ook laat het zien wat jij als ondernemer hebt geïnvesteerd in je bedrijf.
 • De resultatenrekening laat zien wat jij overhoudt na al jouw inspanningen. Hierop staan namelijk de omzet (opbrengsten) en de bijbehorende kosten over een bepaalde periode. Alles wat onder de streep overblijft is de winst (of verlies).

Nou kan je denken: zolang mijn schulden niet groter zijn dan mijn bezittingen (je balans) en ik meer opbrengsten heb dan kosten (resultatenrekening), dan zit ik goed: niet al te veel schulden én winstgevend! Dat wil je hebben!

En dat klopt ook, maar er komt nog 1 ding bij kijken dat zelfs een winstgevend bedrijf zonder veel schulden de nek om kan draaien:

Slechte geldstromen.

Het belang van geldstromen

Vaak wordt de winst (je opbrengsten minus je kosten) als belangrijkste financiële cijfer gezien. Zonder winst is je bedrijf niet levensvatbaar; het is dus noodzakelijk voor de overleving van je bedrijf om winst te maken.

Aan de geldstromen wordt vaak minder aandacht besteed, terwijl deze minstens zo belangrijk zijn als de winst. Het is belangrijk om te beseffen dat je bedrijf op papier winst kan maken, maar als er geen geld binnenkomt, kom je toch echt in de problemen. Want zonder geld kan jij geen betalingen doen. En dan ga je –ondanks je winst- toch nog failliet omdat je niet liquide bent. 

Zowel winst als geldstromen zijn belangrijk voor een bedrijf. Je zal dus naast de resultatenrekening ook naar je geldstromen moeten kijken.

Je kan namelijk nog zoveel winst maken en compleet schuldenvrij zijn: als je geen geld ontvangt, kan je het ook niet uitgeven. En dat gaat op den duur problemen geven.

Want als jouw klanten jou niet betalen, heb jij geen geld om je leveranciers te betalen.

Als jij een goede relatie hebt met jouw leveranciers zullen ze dat wel even accepteren, maar dat zal natuurlijk niet blijven duren. Jouw leverancier wil ook betaald worden. Anders stopt deze met leveren en kan jij jouw klanten ook niets meer leveren. En dan heb jij toch echt een probleem.

Het is dus van groot belang voor jouw bedrijf dat je geldstromen ook echt stromen: dat het geld daadwerkelijk binnenkomt zodat jij het weer kan uitgeven.

Inzicht in je geldstromen

Je zal dus inzicht moeten krijgen in je geldstromen. En dat doe je met behulp van een financieel overzicht van je geldstromen. Hiervoor kan je je balans of resultatenrekening echter niet gebruiken.

Je balans laat namelijk alleen je bezittingen en schulden op een specifiek moment zien; het is een momentopname en laat dus geen verloop zien. De resultatenrekening laat wel de transacties over een periode zien (meestal 1 jaar), maar dit zijn de opbrengsten en de kosten die resulteren in je winst.

Je geldstromen zijn echter het resultaat van je inkomsten en uitgaven. Deze worden in kaart gebracht in een apart financieel overzicht: het kasstroomoverzicht. Het resultaat van dit overzicht is je liquiditeit; een term die gebruikt wordt om aan te geven in welke mate jouw bedrijf aan de financiële verplichtingen kan voldoen. Met andere woorden; komt er voldoende geld binnen om de uitgaven mee te voldoen.

Het verschil tussen winst en geldstromen

De begrippen liquiditeit en winst lijken veel op elkaar, maar zijn toch wezenlijk verschillend.

Om het verschil duidelijk te maken moet je weten wat het verschil is tussen geldstromen en winst.

Heel simpel gezegd zijn geldstromen al het geld dat er binnen komt en er uit gaat. Dit kan zijn op je bankrekening of in contanten, waar en hoe de geldstroom plaats vindt dat maakt niet uit; het gaat erom dat het geld daadwerkelijk binnenkomt (inkomsten) en er uit gaat (uitgaven).

Aan de andere kant heb je de winst: dit is het resultaat van je bedrijfsactiviteiten uitgedrukt in geld. Dus al je verkopen (omzet = opbrengst) minus de kosten die je hiervoor hebt moeten maken.

Dus: je inkomsten en uitgaven bepalen je geldstromen (ook wel liquiditeit genoemd) en je opbrengsten en kosten bepalen je winst.

Geldstromen = inkomsten – uitgaven

Winst = opbrengsten – kosten.

Het verschil tussen geldstromen en winst wordt bepaald door 1 ding: de factor tijd.

Dat gaan we nu eens nader bekijken. We beginnen met de inkomende kant.

Inkomsten vs Opbrengsten

De 2 begrippen die gaan over de inkomende kant zijn inkomsten en opbrengsten:

 • Je inkomsten zijn die bedragen die binnenkomen bij je bedrijf. Dit zijn met name de ontvangen betalingen van klanten, maar andere binnenkomende bedragen vallen hier ook onder. Het gaat dus om al het geld dat daadwerkelijk op je bankrekening of in contanten wordt ontvangen.
 • Je opbrengsten zijn die bedragen die de waarde van je verkopen weergeven oftewel: je omzet. Deze opbrengsten worden pas inkomsten op het moment dat je klant betaalt en jij het geld op je rekening bijgeschreven krijgt. Tot die tijd heb je dus wel opbrengsten, maar nog geen inkomsten.

Nu kan het zo zijn dat je inkomsten en opbrengsten op hetzelfde moment plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld bij een supermarkt waar de betaling (inkomst) tegelijk met de verkoop (opbrengst) plaatsvindt.

Maar veel bedrijven maken gebruik van betalingstermijnen. In dit geval zit er een tijdsverschil tussen de opbrengsten (het moment dat er gefactureerd wordt) en de inkomsten (het moment dat de klant betaalt). In dit geval vinden de inkomsten dus later plaats dan de opbrengsten.

Door dit tijdsverschil tussen inkomsten en opbrengsten is er automatisch ook een verschil in je geldstromen en je winst.

Uitgaven vs kosten

Hetzelfde principe zie je bij de kosten en uitgaven:

 • Je uitgaven zijn de bedragen die eruit gaan; dit zijn de daadwerkelijke betalingen die je doet. Voorbeelden hiervan zijn de maandelijkse premie die je betaald aan je verzekeraar en je energieleverancier. De betaling van de BTW afdracht is ook een uitgave, dit betaal je per kwartaal maar de kosten horen bij de afzonderlijke maanden.
 • Je kosten zijn de bedragen die betrekking hebben op de inkoopwaarde van je opbrengsten in die periode of kosten die je moet maken om je normale bedrijfsactiviteiten uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld personeelskosten of afschrijvingskosten van je bedrijfsauto.

Ook bij uitgaven en kosten is er sprake van een tijdsverschil, alleen kan hier dit verschil veel groter zijn.

Een goed voorbeeld hiervoor is de aanschaf van een bedrijfsauto:

De kosten (winst) van je bedrijfsauto kan je over meerdere jaren verdelen door deze over een langere periode af te schrijven, maar op het moment van aanschaf zal je wel in een keer de volledige uitgaven (geldstromen) hebben.

Hierdoor hebben de kosten in het jaar van aanschaf dus een veel lagere impact, maar blijven deze wel over een langere periode terugkomen.

Ook hier zie je dus een duidelijk verschil tussen geldstromen en winst welke veroorzaakt wordt door het tijdsverschil tussen de uitgaven en kosten.

Je ziet dus dat er een wezenlijk verschil is tussen opbrengsten en kosten en inkomsten en uitgaven. Tussen winst en geldstromen.

Welke inzichten geven je geldstromen

Naast inzicht in je winst, heb je dus ook inzicht in je geldstromen nodig om je bedrijf te kunnen sturen. Je zal dus aan de slag moeten gaan met een kasstroomoverzicht.

Inzicht in je geldstromen kan antwoord geven op o.a. de volgende vragen:

 • Hoe zien je geldstromen eruit
 • Wat komt er binnen en wat gaat er uit
 • Wat voor soort inkomsten en uitgaven heb je
 • Hoe ziet een gemiddelde maand er uit
 • Hoe ziet een gemiddeld jaar er uit
 • Heb je stabiele geldstromen of zijn er pieken en dalen en wanneer zijn die pieken en dalen er dan
 • Zijn je geldstromen overwegend positief of negatief

De factor tijd is ook bij het maken van de financiële overzichten van belang, dit geldt met name voor een kasstroomoverzicht.

Wanneer jij een duidelijk overzicht wilt krijgen van jouw geldstromen, zal je gaan werken met kortere periodes (bijvoorbeeld maanden of weken) in plaats van het gebruikelijke jaaroverzicht dat een resultatenrekening laat zien.

Een duidelijk kasstroomoverzicht laat per maand zien wat er binnenkomt en er uit gaat. Met deze informatie kan jij een goede financiële planning maken voor jouw bedrijf en een buffer opbouwen voor die maanden dat je wat extra nodig hebt.

Wil je een financieel overzicht van jouw geldstromen, maar weet je niet zo goed hoe je dit aan moet pakken? Kijk dan eens bij mijn templates naar het Geld Inzicht Template, dit mijn methode om op een eenvoudige manier een duidelijk financieel overzicht van je geldstromen te maken.

Close

Ja, ik wil op de hoogte blijven van nieuwe artikelen en meld mij aan voor de nieuwsbrief.